Ogólnoeuropejska kampania dotycząca zgłaszania trudności w dostępie do opieki medycznej

We współpracy z EURORDIS Fundacja UMIEĆ POMAGAĆ zaprasza do uczestnictwa w kampanii dotyczącej zgłaszania przez pacjentów trudności w dostępie do opieki medycznej.

Masz trudności z dostępem do leczenia? Zgłoś je do nas.

Będziemy wdzięczni, jeśli możesz poświęcić kilka minut, aby wypełnić anonimową ankietę. Poświęcając swój czas prosimy, o wpisywanie zwięźle, krótko i dokładne odpowiedzi na dostępnym formularzu pod adresem  https://www.surveymonkey.com/s/DWDKPDG

Zebrane w ten sposób dane zostaną przeanalizowane przez wykwalifikowanych specjalistów a ich skala zostanie upubliczniona poprzez dostępne raporty. Kampania ma na celu wskazać na istniejące problemy władzom krajowym odpowiedzialnym za politykę zdrowotną w danych kraju. Precyzyjne określenie problemów umożliwi nam - poprzez zgłoszenia – właściwe zaangażowanie w dialog z nimi w celu poprawy istniejącej sytuacji. Wyniki wypełnionych ankiet nie zostaną bezpośrednio przekazane do osób zainteresowanych z osobna, ale będzie można zapoznać się z ich zbiorczymi wynikami na stronie internetowej EURORDIS. W tym celu zostanie utworzona strona "Dostęp Kampania". Dziękujemy za poświęcony czas.

10340175 10152340224403463 1893143166775595111 n