Finansowanie terapii stosowanych w leczeniu chorób rzadkich w Polsce i na świecie - debata Shire

W dniu 25 listopada br. firma Shire Polska Sp.z o.o. zorganizowała debatę poświęconą finansowaniu terapii stosowanych w leczeniu chorób rzadkich w Polsce i na świecie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele świata medycznego,  organizacji pacjenckich, prawnicy, osoby związane z rejestracją leków i systemem ochrony zdrowia. Debata miała na celu przybliżenie tematyki chorób rzadkich, sposobów finansowania nowoczesnych terapii (leki sieroce).  Choroby rzadkie dotykają stosunkowo dużej części populacji, są ważnym elementem w programach zdrowotnych krajów Unii Europejskiej.  Przedstawiciele 27 krajów Unii Europejskiej w tym Polska zobowiązali się wprowadzić do końca 2013 r. Narodowy Plan na rzecz Terapii Chorób Rzadkich. Niestety z najprawdopodobniej Polska nie wywiąże się ze złożonego zobowiązania.

Przedstawiciele firmy Shire Polska Sp.z o.o. wykazali, że ich firma ma duży wkład w badaniach i rozwoju terapii leków sierocych. Nawiązując do tematu debaty zaprezentowano argumenty firmy Shire Polska Sp.z o.o. dotyczącej polityki cenowej oraz oceny skuteczności i efektywności leków sierocych.

Zwrócono również uwagą na zapewnienie dostępu pacjentom do istniejących już terapii.