Wesprzyj fundację

Wesprzyj naszą fundację wpłacając darowiznę na konto:

Bank PEKAO S.A. VII o. W Warszawie
88 1240 1109 1111 0010 4080 8030

Osoby prawne mogą odliczyć darowizny o łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny o łącznej wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu.

 

ulotka1