Artykuły

Europejska Akademia Pacjentów w obszarze Terapii Innowacyjnych

W dniu 20 lutego 2013 roku, w Warszawie odbyło się spotkanie rozpoczynające w Polsce projekt European Patients Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI).  "Europejska Akademia Pacjentów w obszarze Terapii Innowacyjnych" (EUPATI) to projekt finansowany w ramach "Inicjatywy na rzecz Nowoczesnych Leków" (IMI - Innovative Medicines Initiative), który zapewni pacjentom naukowo wiarygodną, obiektywną i wszechstronną informację na temat badań i rozwoju leków. Dzięki temu  pacjenci oraz ich organizacje zwiększą swoje kompetencje np. w obszarze badań klinicznych, czy kontaktów z administracją rządową lub komisjami do spraw etyki.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele EUPATI odpowiedzialni za ten projekt w Europie p. Christine Mullan-Jensen, p. Tomasz Szelągowski oraz przedstawiciele świata medycznego i organizacji pacjenckich.

  eupati-logo-web-120px