Artykuły

Eurordis Summer School - Barcelona, 17-21 czerwca 2012r.

W dniach 17-21 czerwca w Barcelonie odbyła się „Letnia szkoła” (Eurordis Summer School for Patient Advocates in Clinical Trials and Drug Development) - organizowana przez Eurordis dla przedstawicieli pacjentów, dotycząca przeprowadzania prób klinicznych oraz opracowywania nowych leków.

Zaproszonych zostało 40 reprezentantów organizacji pacjenckich z 17 krajów, głównie z Europy. Polskę reprezentowała jedynie Fundacja Umieć Pomagać.

Eurordis Summer School to program kształcenia przedstawicieli pacjentów zaangażowanych na szczeblu europejskim w opracowywanie, zatwierdzanie, informowanie oraz dostęp do leków sierocych, pediatrycznych oraz terapii zaawansowanych. Warsztaty w ramach projektu prowadzone były przez ekspertów z różnych krajów współpracujących z Europejską Agencją Medyczną (EMA) oraz z Eurordis. EMA to pozarządowa organizacja, która ocenia jakość, bezpieczeństwo i skuteczność danego produktu leczniczego. Pozytywnie zaopiniowane wnioski przekazywane są do Komisji Europejskiej w celu dopuszczenia do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. Od 2001r. w obrębie agencji działa również Komitet ds. Sierocych Produktów Leczniczych, który rozpatruje wnioski produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia chorób rzadkich. Od 2007r. działa Komitet Pediatryczny opiniujący produkty lecznicze dla dzieci do lat 17.

Podczas czterodniowego spotkania prowadzone były między innymi wykłady dotyczące: cyklu życia leków, badań klinicznych, zasad przeprowadzenia prób klinicznych, etyki oraz regulacji dopuszczania leków. Omówiony został dokładnie proces oceniania produktów leczniczych, podkreślono również jak dużą rolę w szukaniu rozwiązań mają nie tylko badacze i naukowcy, ale też organizacje pacjenckie. Interaktywne zajęcia w grupach pozwalały na zdobywanie dodatkowej, praktycznej wiedzy. Udział w „Letniej szkole” umożliwił nam kontakt z wieloma europejskimi organizacjami, w tym opiekującymi się chorymi na Mukopolisacharydozę.

czerwiec-barcelona 045

czerwiec barcelona