Artykuły

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji dotyczącej refundacji leków

Nowa ustawa „refundacyjna” od początku roku budzi szczególne emocje. Nowe listy leków refundowanych, wymiana producentów, zmiany cen a także zmiany dotyczące leczenia w tzw. trybie „charytatywnym” budziły i budzą wśród pacjentów nadal wiele emocji.

Fundacja „UMIEĆ POMAGAĆ” już od połowy grudnia 2011 sprawdzała czy i jak nowa ustawa może wpływać na dotychczasowe leczenie dla osób leczonych w trybie darowizn, to jest leczenie, które z powodu wyłączeń lub wykluczeń nie jest refundowane przez NFZ.

12 stycznia 2012 Fundacja „UMIEĆ POMAGAĆ” po raz pierwszy zapytała Ministra Zdrowia o aktualny stan prawny dla osób leczonych w tym trybie. Przez kolejne cztery miesiące Fundacja samodzielnie oraz w grupie organizacji zainteresowanych ustaleniem aktualnego stanu prawnego dostarczała Ministerstwu argumentów dla utrzymania możliwości nieprzerywania terapii dla osób leczonych w trybie charytatywnym.

Tym bardziej miło jest nam poinformować, że komunikat Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2012, uwzględnia aktualne potrzeby chorych w zakresie leczenia w trybie charytatywnym wszędzie tam, gdzie leczenie - po wejściu nowej ustawy - nie precyzowało czy nadal w uzasadnionych przypadkach przyjęcie darowizny przez szpitale jest dozwolone.

Dzięki temu wszyscy chorzy - zwłaszcza Ci zdiagnozowani najwcześniej - mają szansę na nieprzerwane leczenie od dnia diagnozy, niezależnie od tego czy ich terapia jest refundowana przez NFZ bez żadnych warunków, czy też leczenie podlega pewnym rygorom wyłączenia z refundacji.

Pełny tekst komunikatu znajduje się tutaj