EURORDIS

   

Facebook  

   

Artykuły

Orzeczenie o niepełnosprawności

Jeżeli państwa dziecko lub podopieczny ma zdiagnozowaną Mukopolisacharydozę należy zwrócić się do Miejskiego lub Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

ORZECZENIA DLA OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 16 ROKU ŻYCIA

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się do celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • zasiłku stałego
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 z późn. zm.) ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej
 • inne


Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania
  o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenie wniosku,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności - np. wypis ze szpitala potwierdzający chorobę
   

Dodatkowe adresy:

   

Najnowsze wiadomości  

 • listopad 2015
  • II Międzynarodowe Sympozjum „Możliwości wspomagania rozwoju osób z chorobami rzadkimi" 2015-11-10

   Czytaj więcej...

 • grudzień 2014
 • wrzesień 2014
  • Zintegrowana opieka nad pacjentem i jego rodziną w chorobach rzadkich 2014-09-22

   Czytaj więcej...

 • sierpień 2014
  • Asystor kaszlu - profesjonalne urządzenie wspomagające oczyszczanie dróg oddechowych. 2014-08-26

   Czytaj więcej...

 • maj 2014
   

Wszystkie wiadomości  

   
© Przemysław Racinowski