EURORDIS

   

Facebook  

   

Artykuły

Cele fundacji

  • pomoc na rzecz osób chorych na choroby rzadkie, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na Mukopolisacharydozę typu I (choroby Hurlera, Hurler Scheie, Scheie), typ II (zespół Huntera), typ IV (choroba Morquio), typ VI (choroba Maroteaux-Lamy) zwanych dalej „MPS";
     
  • inicjowanie oraz wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie nowoczesnych metod leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem MPS;
     
  • działalność charytatywna, w tym rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
     
  • działanie w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób chorych oraz ich Rodzin;
     
  • ochrona i promocja zdrowia;
     
  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
  • promocja i organizacja wolontariatu.
   

Najnowsze wiadomości  

  • listopad 2015
    • II Międzynarodowe Sympozjum „Możliwości wspomagania rozwoju osób z chorobami rzadkimi" 2015-11-10

      Czytaj więcej...

  • grudzień 2014
  • wrzesień 2014
    • Zintegrowana opieka nad pacjentem i jego rodziną w chorobach rzadkich 2014-09-22

      Czytaj więcej...

  • sierpień 2014
    • Asystor kaszlu - profesjonalne urządzenie wspomagające oczyszczanie dróg oddechowych. 2014-08-26

      Czytaj więcej...

  • maj 2014
   

Wszystkie wiadomości  

   
© Przemysław Racinowski