EURORDIS

   

Facebook  

   

Artykuły

Zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o wydanie zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje począwszy od miesiąca w którym został złożony wniosek o niepełnosprawność.

Ważne jest, żeby złożyć wniosek o zasiłek w okresie trzech miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Osobami uprawnionymi do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego są:

 • dzieci niepełnoletnie
 • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym w wieku powyżej 16 roku życia
 • osoby, które ukończyły 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 152 zł.

   

Najnowsze wiadomości  

 • listopad 2015
  • II Międzynarodowe Sympozjum „Możliwości wspomagania rozwoju osób z chorobami rzadkimi" 2015-11-10

   Czytaj więcej...

 • grudzień 2014
 • wrzesień 2014
  • Zintegrowana opieka nad pacjentem i jego rodziną w chorobach rzadkich 2014-09-22

   Czytaj więcej...

 • sierpień 2014
  • Asystor kaszlu - profesjonalne urządzenie wspomagające oczyszczanie dróg oddechowych. 2014-08-26

   Czytaj więcej...

 • maj 2014
   

Wszystkie wiadomości  

   
© Przemysław Racinowski